fbpx Katarzyna Bojarska-Nowaczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Bojarska-Nowaczyk

Katarzyna Bojarska-Nowaczyk

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2005 roku

Katarzyna Bojarska-Nowaczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne korelaty homofobii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Kościelak, prof. dr hab. Andrzej Jaczewski

Dyplom nr 2566.


Gdańsk, 06 września 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: