fbpx Mariusz Cholewa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Cholewa

Mariusz Cholewa

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

Mariusz Cholewa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opłacalność segmentu małych przedsiębiorstw jako klientów banku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Piasecki, prof. dr hab. Marian Łukaszewski

Dyplom nr 2526.


Gdańsk, 19 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: