fbpx Lidia Anna Czartoryska-Górska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lidia Anna Czartoryska-Górska

Lidia Anna Czartoryska-Górska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2005 roku

Lidia Anna Czartoryska-Górska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzeń autobiograficzna w twórczości Stanisława Wyspiańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Stanisław Rosiek, prof. UG, dr hab. Magdalena Popiel, prof. UJ

Dyplom nr 2573.


Gdańsk, 10 października 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: