fbpx Tomasz Marcin Duchnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Marcin Duchnowski

Tomasz Marcin Duchnowski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2005 roku

Tomasz Marcin Duchnowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kult maryjny i kontakty rynkowe w Świętej Lipce i najbliższej okolicy od  początku XV wieku do  1816 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Kajzer, ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc

Dyplom nr 2614.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: