fbpx Hanna Dymel-Trzebiatowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2005 roku

Hanna Dymel-Trzebiatowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Terapeutisk potential i Astrid Lindgrens författarskap”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk

Dyplom nr 2612.


Gdańsk, 20 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: