fbpx Marek Golemski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Golemski

Marek Golemski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2005 roku

Marek Golemski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Początki i rozwój kancelarii biskupstwa lubuskiego do  końca XIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Recenzenci: dr hab. Klemens Bruski, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski

Dyplom nr 2496.


Gdańsk, 01 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: