fbpx Magdalena Gucia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Gucia

Magdalena Gucia

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2005 roku

Magdalena Gucia

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czubajka kania (Macrolepiota procera); skład mineralny, analiza współzależności występowania metali w owocnikach i glebie oraz  ocena właściwości bioindykacyjnych gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Dyplom nr 2512.


Gdańsk, 18 kwietnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: