fbpx Katarzyna Anna Guzow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Anna Guzow

Katarzyna Anna Guzow

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2005 roku

Katarzyna Anna Guzow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badanie właściwości fotofizycznych podstawionych w pozycji 2 pochodnych 3-(benzoksazol-5-ylo)alaniny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Recenzenci: dr hab. Andrzej Maciejewski, prof. UAM, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2527.


Gdańsk, 20 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: