fbpx Dagmara Jacewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dagmara Jacewicz

Dagmara Jacewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 września 2005 roku

Dagmara Jacewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Połączenia koordynacyjne Cr(III) typu /cis/-[Cr(L-L^´ )_2 (OH_2 )_2 ]^n+ jako modelowe układy do  badania kinetyki reakcji wychwytu reagentów gazowych spektrofotometryczną metodą stopped-flow”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Dyplom nr 2570.


Gdańsk, 19 września 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: