fbpx Roksana Jędrzejewska-Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2005 roku

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z pisarkami z aneksem listów, komentarzem edytorskim i zarysem kalendarium”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Chwin, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Grażyna Borkowska-Arciuch

Dyplom nr 2514.


Gdańsk, 18 kwietnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: