fbpx Iwona Maria Kijowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Maria Kijowska

Iwona Maria Kijowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

Iwona Maria Kijowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowość nauczyciela z syndromem wypalenia zawodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Kościelak

Recenzenci: dr hab. Jan Rostowski, prof. UG, dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL

Dyplom nr 2531.


Gdańsk, 10 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: