fbpx Wojciech Klepuszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Klepuszewski

Wojciech Klepuszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2005 roku

Wojciech Klepuszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Under the Shadow: Women´s Poetic Legacy in Britain (1914 - 1918)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. David Malcolm, $1. $2G, prof. dr hab. Artur Blaim

Dyplom nr 2534.


Gdańsk, 15 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: