fbpx Arnold Kłonczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arnold Kłonczyński

Arnold Kłonczyński

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2005 roku

Arnold Kłonczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odbudowa i rozwój stosunków polsko - szwedzkich w latach 1945 - 1956”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Szymański, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Nurek, prof. UG, prof. dr hab. Bernard Piotrowski

Dyplom nr 2538.


Gdańsk, 15 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: