fbpx Piotr Koprowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Koprowski

Piotr Koprowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2005 roku

Piotr Koprowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między nadzieją a zwątpieniem. Zarys ewolucji światopoglądu Iwana Turgieniewa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Franciszek Nowiński, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marian Broda, prof. UŁ, dr hab. Zbigniew Opacki, prof. UG

Dyplom nr 2558.


Gdańsk, 08 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: