fbpx Adam Piotr Kowalczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Piotr Kowalczyk

Adam Piotr Kowalczyk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2005 roku

Adam Piotr Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie wiedzą w przedsiebiorstwach konsultingowych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Hejduk, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 2586.


Gdańsk, 26 października 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: