fbpx Anna Krzemińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Krzemińska

Anna Krzemińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2005 roku

Anna Krzemińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwijanie obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej w autonomicznych formach nauczania na  szczeblu lektoratów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Dyplom nr 2548.


Gdańsk, 05 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: