fbpx Iwona Maciejewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Maciejewska

Iwona Maciejewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2005 roku

Iwona Maciejewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola i miejsce regionów w pismiennictwie Polski przedrozbiorowej na  podstawie geografii urodzin i pochodzenia społecznego ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Zielonka

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowska, prof. dr hab. Tadeusz Oracki

Dyplom nr 2596.


Gdańsk, 17 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: