fbpx Rafał Majewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Majewski

Rafał Majewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2005 roku

Rafał Majewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola kultury politycznej w kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bolesław Garbacik, $1. $2G

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM

Dyplom nr 2488.


Gdańsk, 15 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: