fbpx Tomasz Puzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Puzyn

Tomasz Puzyn

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 października 2005 roku

Tomasz Puzyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przewidywanie toksyczności wybranych chloropochodnych WWA(Cl-WWA) oraz  parametrów fizykochemicznych o kluczowym znaczeniu dla ich transportu i deponowania w środowisku przy wykorzystaniu zaawansowanych metod obliczeniowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2593.


Gdańsk, 21 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: