fbpx Tomasz Redzimski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Redzimski

Tomasz Redzimski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2005 roku

Tomasz Redzimski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Właściwości spektroskopowe i fotofizyczne fenylo-i amino-pochodnych fluorenu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Heldt, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Pączkowski, dr hab. Piotr Bojarski, prof. UG

Dyplom nr 2551.


Gdańsk, 06 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: