fbpx Anna Suwalska-Kołecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Suwalska-Kołecka

Anna Suwalska-Kołecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2005 roku

Anna Suwalska-Kołecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Function of Time and Space in Tom Stoppard´s Selected Plays”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Limon

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski, prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

Dyplom nr 2547.


Gdańsk, 05 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: