fbpx Dariusz Szczukowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Szczukowski

Dariusz Szczukowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2005 roku

Dariusz Szczukowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Nycz, dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Dyplom nr 2543.


Gdańsk, 01 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: