fbpx Anna Maria Właszyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Właszyn

Anna Maria Właszyn

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2005 roku

Anna Maria Właszyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zu den Visualisierungskonzepten des fremdsprachlichen Stoffes in den Lehr-Lernwerken”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Roman Lewicki, dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Dyplom nr 2595.


Gdańsk, 17 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: