fbpx Magdalena Wojarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Wojarska

Magdalena Wojarska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2005 roku

Magdalena Wojarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie samorządów lokalnych w procesie przekształceń własnościowych w województwie warmińsko - mazurskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2505.


Gdańsk, 31 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: