fbpx Krzysztof Wójcicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Wójcicki

Krzysztof Wójcicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2005 roku

Krzysztof Wójcicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Amerykański debiut teatralny Heleny Modrzejewskiej. Legenda i prawda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Emil Orzechowski, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Dyplom nr 2590.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: