fbpx Miron Eligiusz Wolny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Miron Eligiusz Wolny

Miron Eligiusz Wolny

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2005 roku

Miron Eligiusz Wolny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania sukcesów Hannibala w Italii na  początku konfliktu z Rzymem 218-217 p.n.e. (do bitwy nad Jeziorem Trazymeńskim)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Sergiusz Sharypkin

Recenzenci: dr hab. Jan Iluk, prof. UG, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Dyplom nr 2537.


Gdańsk, 15 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: