fbpx Beata Maria Zackiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Maria Zackiewicz

Beata Maria Zackiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 grudnia 2005 roku

Beata Maria Zackiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu kosztami nowego produktu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Sojak, dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Dyplom nr 2618.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: