fbpx Krystyna Złotkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krystyna Złotkowska

Krystyna Złotkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2005 roku

Krystyna Złotkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzenie Wacława Potockiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kotarski

Recenzenci: dr hab. Danuta Künstler-Langner, prof. UMK, dr hab. Janusz Kazimierz Goliński, prof. UKW

Dyplom nr 2611.


Gdańsk, 20 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: