fbpx Lilianna Antonik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lilianna Antonik

Lilianna Antonik

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2006 roku

Lilianna Antonik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kryzys kultury w twórczości Jerzego Żuławskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Eugenia Łoch, prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Dyplom nr 2705.


Gdańsk, 29 września 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: