fbpx Izabela Borucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Izabela Borucińska

Izabela Borucińska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 stycznia 2006 roku

Izabela Borucińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie i znaczenie mass mediów mniejszości polskiej w odrodzonej Litwie, Łotwie i Estonii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gomółka, prof. PWSZ w Elblągu

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Jacek Knopek, prof. UMK

Dyplom nr 2623.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: