fbpx Anna Budzińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Budzińska

Anna Budzińska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2006 roku

Anna Budzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dynamika rozwoju komunikacji werbalnej dzieci z autyzmem poddanych terapii behawioralnej. Badania longitudinalne.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: dr hab. Ewa Piskula, prof. UW, prof. dr hab. Irena Obuchowska

Dyplom nr 2663.


Gdańsk, 26 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: