fbpx Leszek Buliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Leszek Buliński

Leszek Buliński

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Leszek Buliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Realia polityki opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym (na przykładzie NZOZ Spółka Medyczna Gdańsk - Południe)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: dr hab. Ewa Polak, prof. UG, dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ

Dyplom nr 2682.


Gdańsk, 07 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: