fbpx Agata Maria Chrobot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Maria Chrobot

Agata Maria Chrobot

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2006 roku

Agata Maria Chrobot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Carmina maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Stankiewicz, prof. dr hab. Stanisław Żak

Dyplom nr 2702.


Gdańsk, 29 września 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: