fbpx Małgorzata Anna Chrzan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Anna Chrzan

Małgorzata Anna Chrzan

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2006 roku

Małgorzata Anna Chrzan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Black Ideology and Aesthetics in Plays by Afro - American Women, 1960 - 1990”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG, dr hab. Jerzy Sobieraj

Dyplom nr 2626.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: