fbpx Jan Maurycy Frankowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jan Maurycy Frankowski

Jan Maurycy Frankowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2006 roku

Jan Maurycy Frankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetycka historiozofia Czesława Miłosza (1933 - 1957)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG, prof. dr hab. Aleksander Fiut

Dyplom nr 2701.


Gdańsk, 29 września 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: