fbpx Michał Olaf Hałaczkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Olaf Hałaczkiewicz

Michał Olaf Hałaczkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Michał Olaf Hałaczkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Centrum Zarządzania Projektami - ujęcie modelowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Kreft, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Trocki, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2652.


Gdańsk, 05 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: