fbpx Agnieszka Kałowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Kałowska

Agnieszka Kałowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lutego 2006 roku

Agnieszka Kałowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aniony molekularne tworzone przez układy z rozdzielonym ładunkiem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Konarski, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2630.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: