fbpx Joanna Litwin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Litwin

Joanna Litwin

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2006 roku

Joanna Litwin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na  lokalne rynki pracy w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Aurelia Jankowska-Polańska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Karol Szałkowski, dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

Dyplom nr 2644.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: