fbpx Alina Katarzyna Marcinkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alina Katarzyna Marcinkowska

Alina Katarzyna Marcinkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 marca 2006 roku

Alina Katarzyna Marcinkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badania glikozylowych pochodnych aminokwasów i peptydów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab Zbigniew Grzonka

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Dyplom nr 2641.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: