fbpx Aneta Mazur | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aneta Mazur

Aneta Mazur

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2006 roku

Aneta Mazur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych opieńki ciemnej Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: doc. dr hab. Renata Jędrzejczak, prof. dr hab. inż. Stefan S.Smoczyński

Dyplom nr 2660.


Gdańsk, 23 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: