fbpx Paweł Mroczkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Mroczkiewicz

Paweł Mroczkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2006 roku

Paweł Mroczkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wirtualny operator usług integracyjnych. Model i zastosowanie w przedsiebiorstwie telekomunikacyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Dyplom nr 2643.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: