fbpx Piotr Perkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Perkowski

Piotr Perkowski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2006 roku

Piotr Perkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działalność Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w latach siedemdziesiątych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Okoniewska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Dyplom nr 2632.


Gdańsk, 03 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: