fbpx Marek Pietrucin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Pietrucin

Marek Pietrucin

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Marek Pietrucin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka zamówień publicznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 2680.


Gdańsk, 11 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: