fbpx Izabela Podobas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Izabela Podobas

Izabela Podobas

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2006 roku

Izabela Podobas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie wizerunku partii politycznych w kampaniach parlamentarnych w latach 1989-2001 w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Chmaj, prof. UMW

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM

Dyplom nr 2671.


Gdańsk, 21 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: