fbpx Maria Anna Ryłko-Kurpiewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Anna Ryłko-Kurpiewska

Maria Anna Ryłko-Kurpiewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 kwietnia 2006 roku

Maria Anna Ryłko-Kurpiewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dziecko jako adresat i odbiorca reklamy. Analiza pragmalingwistyczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Dyplom nr 2649.


Gdańsk, 10 kwietnia 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: