fbpx Jolanta Rzeźnicka-Krupa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2006 roku

Jolanta Rzeźnicka-Krupa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstruowanie dyskursu przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagogiczne studium etnograficzne grupy przedszkolnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, dr hab. Amadeusz Krause, prof. UWM

Dyplom nr 2674.


Gdańsk, 23 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: