fbpx Rafał Sebastian Sądej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Sebastian Sądej

Rafał Sebastian Sądej

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Rafał Sebastian Sądej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola ekto-5´-nukleotydazy w procesach adhezji i migracji komórek czerniaka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Cezary Składanowski, prof. AM w Gdańsku

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Piotr Laidler

Dyplom nr 2657.


Gdańsk, 12 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: