fbpx Andrzej Wojciech Sawuła | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Wojciech Sawuła

Andrzej Wojciech Sawuła

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2006 roku

Andrzej Wojciech Sawuła

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza monomerów analogów PNA pochodnych alaniny i homoalaniny oraz  badanie ich oddziaływaia z kwasami nukleinowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Nauk o chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Izdebski, dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. UG

Dyplom nr 2677.


Gdańsk, 06 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: