fbpx Izabela Seredocha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Izabela Seredocha

Izabela Seredocha

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Izabela Seredocha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Diagnoza strategii marketingowych uczelni niepaństwowych w Polsce kształcących na  poziomie studiów magisterskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jacek Otto, prof. UŁ, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2693.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: