fbpx Agnieszka Anna Szpitter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Anna Szpitter

Agnieszka Anna Szpitter

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Agnieszka Anna Szpitter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategia marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw sektora browarniczego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Marian Rybicki

Recenzenci: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Dyplom nr 2692.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: